Naš novi sajt za sok:
jabukasok.rs

Proizvodnja voća je zastupljena
na 400 hektara gde jabuka čini okosnicu sa zastupljenošću od
preko 300 hektara. Najviše zastupljene sorte su: Idared, Jonagold, Golden Delicious
i Granny Smith

Jabuka je smeštena u komore i trenutno u našoj ponudi imamo sledeće sorte:

Zlatni Delišes, Ajdared i Jonagold

PAKOVANJE ROBE 2021

Hladnjača Voćko je počela sa pakovanjem jabuke Zlatni Delišes iz ULO komora.
Takođe u toku je pakovanje crvene robe, jonagolda i ajdareda.