Proizvodnja voća je zastupljena
na 400 hektara gde jabuka čini okosnicu sa zastupljenošću od
preko 300 hektara. NajvIše zastupljene sorte su: Idared, Jonagold, Golden Delicious
i Granny Smith

Contact

Hladnjača Voćko
Srbija, Zmaj Jovina 73.
24214 Tavankut

Tel: +381 (0)24 4 766 080
Tel: +381 (0)24 4 766 866 - hladnjača
Fax: +381 (0)24 4 766 090

E-mail: fruitexport@vocko.rs

E-mail: office@vocko.rs

Web: www.vocko.rs